Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy Statement

Goos Online

11 JULI 2018

DAVEY VAN GILST | GOOS ONLINE

Inleiding

De website die u bezoekt is in beheer door Goos Online.
Goos Online doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring
zetten wij uit een welk type informatie op deze website door ons wordt verzameld, en
hoe wij deze informatie gebruiken en beveiligen.
In deze verklaring vindt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke
gegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, en hoe u informatie die
u reeds aan ons verstrekt hebt, kunt wijzigen. Deze Verklaring heeft alleen betrekking
op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden geboden.
Door de site te benaderen komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van
toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen
samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.

Gebruik

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we die voor
het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bij voorbeeld om uw verzoek om
informatie te beantwoorden.
Deze website wordt gehost door Floro Webdevelopment BV. Floro Webdevelopment
BV neemt maatregelen om te helpen uw Persoonlijke Gegevens te beschermen en
deze alleen volgens onze instructies te verwerken.

Statistiek en klikpad tracking

We kunnen sessies of soortgelijke middelen gebruiken om tijdens uw bezoek aan onze
website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte
gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen
deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw
interesses. Cookies worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te
versimpelen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden
geweigerd of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden.
Statistieken over de site kunnen worden gebruikt om ervaringen op de website te
verpersoonlijken en om statistieken over het gebruik van de website - anoniem en als
totaalcijfer - te evalueren. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres (een
nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft),
het type Internet-browser dat u gebruikt en het type operating system dat u gebruikt
kan ook worden verzameld en aan uw Persoonlijke Gegevens worden gekoppeld.

Beveiliging van informatie

Uw gegevens worden in onze database opgeslagen in onze beveiligde omgeving.
Slechts de accountmanagers en directie hebben toegang tot deze omgeving.
Wijzigingen in onze verklaringen
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te
wijzigen of te verwijderen.

Met wie kunt u contact opnemen

Neem contact op via het contactformulier of via info@goos.online als u vragen heeft
over uw persoonsgegevens in onze database.
U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. We zullen redelijke
stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

Gebruik van cookies door Goos Online

Goos Online gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om
het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te
kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Goos Online
maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor
doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van serviceinformatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten
van Goos Online en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden.

Hoe kunt u cookies weigeren

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser
(bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts
bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw
webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten voor u niet
beschikbaar zijn.

Disclaimer Emailverkeer Goos Online medewerkers

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u
er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze email, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde.
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de
hoogte en verwijder het originele bericht van uw computer. Goos Online is niet
verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle
gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de
inhoud van deze e-mail.